FXG Professional Client

FXG Professional Client

Professional Trading

Experienced traders who meet the criteria can qualify as professional clients

Check your eligibility and details on waived client protections

Các quy định mới trong toàn ngành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2018
từ Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA)
đang thay đổi môi trường giao dịch cho Khách hàng Bán lẻ.

Tất nhien, khách hàng chuyên nghiệp, được miễn những thay đổi này.

  Kiểm tra điều kiện đầy đủ của bạn để trở thành một khách hàng chuyên nghiệp

  Để đủ điều kiện làm khách hàng chuyên nghiệp, bạn cần đáp ứng ít nhất hai trong ba tiêu chí sau:

  Khối lượng giao dịch:

  Trung bình 10 giao dịch có kích thước đáng kể mỗi quý , và 4 bốn quý gần nhất


  Danh mục đầu tư:

  Danh mục đầu tư tài chính, bao gồm tiền gửi tiền mặt, vượt quá 500.000 Euro hoặc tiền tệ tương đương.


  Kinh nghiệm làm việc:

  Làm việc trong lĩnh vực tài chính ở vị trí chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ được dự tính, trong vòng 1 năm.

  Những lợi ích từ khách hàng chuyên nghiệp

  Bảo hiểm FSCS

  Khách hàng đủ điều kiện được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính

  Vượt quá mức bảo hiểm bảo hiểm FSCS lên đến 1.000.000 bảng cho mỗi khách hàng


  Phân chia các quỹ

  Các quỹ của khách hàng được giữ trong các tài khoản tách biệt hoàn toàn với các ngân hàng hàng đầu.


  Đòn bảy linh hoạt

  Lên tới 1:500 cho nhưng khách hàng chuyên nghiệp


  Bảo vệ số âm dư

  Bảo vệ chống lại sự biến động của thị trường đảm bảo rằng các khoản lỗ của bạn không vượt quá tổng số tiền đầu tư của bạn trong trường hợp có một cuộc gọi ký quỹ không thành công hoặc dừng lại.

  Dịch vụ thanh tra tài chính

  Giữ quyền khiếu nại với Dịch vụ Thanh tra Tài chính khi giao dịch với tư cách cá nhân

Professional Trading

Tất cả giao dịch đều có rủi ro. Có thể mất tất cả vốn của bạn.

Trạng thái chi tiết khách hàng chuyên nghiệp

Trạng thái chi tiết khách hàng chuyên nghiệp


Điều quan trọng là bạn hiểu chính xác cách một Khách hàng Chuyên nghiệp sẽ được đối xử khác với một Khách hàng Bán lẻ trừ khi bạn muốn đăng ký trạng thái Khách hàng Chuyên nghiệp:  Bảo vệ không thay đổi
  Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp những điều sau đây cho Khách hàng Chuyên nghiệp nhưng cần được chọn tiếp tục làm như vậy:

  Tiền khách hàng vẫn được tách biệt với tiền của chúng tôi và được giữ trong các tài khoản được tách biệt hoàn toàn với các ngân hàng hàng đầu
  Thanh khoản thực hiện tốt nhất không thay đổi khi chúng tôi nợ tất cả khách hàng của chúng tôi một nhiệm vụ thực hiện tốt nhất.
  Bảo vệ số âm dư
  Tài liệu thông tin chính vẫn có sẵn cho bạn
  Bảo vệ miễn trừ
  Bạn sẽ từ bỏ một số bảo vệ từ FCA:

  Giới hạn ký quỹ và đòn bẩy vẫn không đổi mặc dù những thay đổi mà ESMA giới thiệu chỉ dành cho khách hàng lẻ
  Chúng tôi sẽ giả sử bạn có kiến thức và kinh nghiệm có liên quan để hiểu rõ những rủi ro trong việc giao dịch các sản phẩm đòn bẩy.

  Truyền thông:

  Chúng tôi có thể sử dụng ngôn ngữ tế nhị hơn khi giao dịch với bạn với tư cách là một khách hàng chuyên nghiệp hơn là chúng tôi làm với các khách hàng bán lẻ của chúng tôi.

Tiêu chí chất lượng  Để đủ điều kiện trở thành một khách hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải đáp ứng ít nhất 2 trong số 3 tiêu chuẩn đủ điều kiện được FCA nêu ra.
  Sẽ không có thay đổi về trạng thái thuế hoặc bất kỳ chi phí bổ sung nào để thay đổi trạng thái Khách hàng Chuyên nghiệp

  Các tiêu chí như sau:
  Kích thước và khối lượng giao dịch

  Bạn đã giao dịch ở quy mô lớn trong các thị trường như CFD / forex / spread hoặc các sản phẩm đòn bẩy khác (ví dụ: chỉ số, cổ phiếu, FX giao ngay, tương lai, tùy chọn, các dẫn xuất khác ...) với tần suất trung bình là 10 giao dịch mỗi quý, bốn quý gần đây nhất

  Các giao dịch có kích thước đáng kể được phân loại là có giá trị danh nghĩa là 10.000 đô la cho cổ phiếu và 50.000 bảng cho ngoại hối, chỉ số và hàng hóa hoặc tương đương bằng nội tệ.
  Kích thước danh mục

  Kích thước của danh mục đầu tư công cụ tài chính của bạn, được định nghĩa là bao gồm tiền gửi và công cụ tài chính, vượt quá 500.000 EUR (hoặc tương đương bằng nội tệ của bạn).
  Ví dụ về tiết kiệm và đầu tư được chấp nhận: Tiết kiệm tiền mặt, danh mục chứng khoán, cổ phiếu và cổ phiếu ISA, tài khoản giao dịch, quỹ tương hỗ, SIPP (không bao gồm công cụ phi tài chính).
  Ví dụ về khoản tiết kiệm và đầu tư không được chấp nhận: Tiền lương của công ty, tài sản không thể giao dịch, tài sản, xe hơi sang trọng, đồ trang sức.

  Kinh nghiệm chuyên mônBạn làm việc hoặc đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất một năm ở vị trí chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức về các giao dịch hoặc dịch vụ được dự kiến.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.