Forex

Ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới - giao dịch trị giá nghìn tỷ USD diễn ra mỗi ngày, được giao dịch bởi một mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng, các đại lý và môi giới. Do thực tế kinh doanh tiền tệ - ngoại hối không có thị trường tập trung, tiền tệ có thể được giao dịch ở bất cứ thị trường, mở cửa tại bất kỳ thời gian nào, tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư mua và bán tiền tệ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần ngoại trừ các ngày nghỉ cuối tuần.

Nếu bạn là người mới giao dịch tiền tệ, một cách tuyệt vời để bắt đầu là mở một tài khoản Demo miễn phí. Tài khoản này cung cấp khả năng thực hành tất cả các tính năng giao dịch, hỗ trợ nhà đầu tư mới trong việc tìm hiểu thị trường ngoại hối hoạt động và cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội để hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình

CFD on Forex Contract Specifications & Leverage Levels details:

Currency Pair Long Rate in Pips2 Short Rate in Pips2
AUD/CAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
2.05 -8.27
AUD/CHF
Australian Dollar vs Swiss Franc
3.4 -9.95
AUD/DKK
Australian Dollar vs Danish Krone
0.56 -4.91
AUD/HUF
Australian Dollar vs Hungarian Forint
0.431 -2.004
AUD/JPY
Australian Dollar vs Japanese Yen
3.22 -9.02
AUD/NZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
-7.82 1.69
AUD/PLN
Australian Dollar vs Polish Zloty
-0.98 -0.65
AUD/SGD
Australian Dollar vs Singapore Dollar
-0.94 -1.536
AUD/USD
Australian Dollar vs US Dollar
-0.57 -5.28
CAD/CHF
Canadian Dollar vs Swiss Franc
2.69 -7.55
CAD/JPY
Canadian Dollar vs Japanese Yen
1.23 -5.81
CAD/NOK
Canadian Dollar vs Norwegian Krone
-1.15 -30.64
CAD/SEK
Canadian Dollar vs Swedish Krona
16.65 -64.45
CHF/NOK
Swiss Franc vs Norwegian Krone
-2.19 0.62
CHF/PLN
Swiss Franc vs Polish Zloty
-0.527 -0.176
CHF/SGD
Swiss Franc vs Singapore Dollar
-13.13 2.62
CHF/JPY
Swiss Franc vs Japanese Yen
-4.89 -0.76
CHF/HUF
Swiss Franc vs Hungarian Forint
-1.379 -0.134
EUR/AUD
Euro vs Australian Dollar
-16.03 6.44
EUR/CAD
Euro vs Canadian Dollar
-9.88 2.37
EUR/CHF
Euro vs Swiss Franc
0.12 -5.12
EUR/CNH
Euro vs Chinese Renminbi
-10.173 3.401
EUR/CZK
Euro vs Czech Koruna
-11.4 -10.6
EUR/DKK
Euro vs Danish Krone
-2.107 -1.857
EUR/GBP
Euro vs British Pound
-4.9 -0.79
EUR/HKD
Euro vs Hong Kong Dollar
-3.961 -0.84
EUR/HUF
Euro vs Hungarian Forint
-1.233 -0.559
EUR/JPY
Euro vs Japanese Yen
-1.31 -3.35
EUR/MXN
Euro vs Mexican Peso
-77.773 17.685
EUR/NOK
Euro vs Norwegian Krone
-46.8 7.82
EUR/NZD
Euro vs New Zealand Dollar
-26.55 12.7
EUR/PLN
Euro vs Polish Zloty
-32.02 13.6
EUR/RUB
Euro vs Russian Ruble
-18.0901 3.1856
EUR/SEK
Euro vs Swedish Krona
-10.99 -24.23
EUR/SGD
Euro vs Singapore Dollar
-13.91 1.8
EUR/TRY
Euro vs Turkish Lira
-42.5 15.128
EUR/USD
Euro vs US Dollar
-9.25 4.02
EUR/ZAR
Euro vs South African Rand
-41.333 10.645
GBP/AUD
British Pound vs Australian Dollar
-24.98 -0.5
GBP/CAD
British Pound vs Canadian Dollar
-8.19 -1.98
GBP/CHF
British Pound vs Swiss Franc
2.8 -9.32
GBP/DKK
British Pound vs Danish Krone
-1.592 -4.32
GBP/HUF
British Pound vs Hungarian Forint
-0.123 -1.838
GBP/JPY
British Pound vs Japanese Yen
-0.69 -6.68
GBP/NOK
British Pound vs Norwegian Krone
-34.05 -21.05
GBP/NZD
British Pound vs New Zealand Dollar
-25.58 11.8
GBP/PLN
British Pound vs Polish Zolty
-2.998 0.208
GBP/SEK
British Pound vs Swedish Krona
9.53 -76.83
GBP/SGD
British Pound vs Singapore Dollar
-10.08 -2.11
GBP/TRY
British Pound vs Turkish Lira
-33.776 8.535
GBP/USD
British Pound vs US Dollar
-8.69 0.13
GBP/ZAR
British Pound vs South African Rand
-41.749 10.5
HKD/JPY
Hong Kong Dollar vs Japanese Yen
-0.01 -0.06
NOK/JPY
Norwegian Krone vs Japanese Yen
-0.03 -0.068
NOK/SEK
Norwegian Krone vs Swedish Krona
0.193 -0.905
NZD/CAD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.92 -7.68
NZD/CHF
New Zealand Dollar vs Swiss Franc
6.86 -12.55
NZD/HUF
New Zealand Dollar vs Hungarian Forint
0.496 -2.14
NZD/JPY
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
2.58 -8.48
NZD/SGD
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
0.27 -7.03
NZD/USD
New Zealand Dollar vs US Dollar
3.22 -8.25
PLN/JPY
Polish Zloty vs Japanese Yen
0.07 -0.22
SEK/JPY
Swedish Krona vs Japanese Yen
-0.04 -0.026
SGD/JPY
Singapore Dollar vs Japanese Yen
0.99 -7.78
TRY/JPY
Turkish Lira vs Japanese Yen
0.703 -1.468
USD/BGN
US Dollar vs Bulgarian Lev
-12.43 2
USD/BRL
US Dollar vs Brazilian Real
-0.249 -0.43
USD/CAD
US Dollar vs Canadian Dollar
-1.85 -6.03
USD/CHF
US Dollar vs Swiss Franc
5.18 -10.89
USD/CNH
US Dollar vs Chinese Renminbi
-3.524 0.09
USD/CZK
US Dollar vs Czech Koruna
0.301 -1.693
USD/DKK
US Dollar vs Danish Krone
-0.984 -5.477
USD/HKD
US Dollar vs Hong Kong Dollar
-3.36 -37.36
USD/HUF
US Dollar vs Hungarian Forint
0.646 -2.619
USD/JPY
US Dollar vs Japanese Yen
3.3 -9.68
USD/MXN
US Dollar vs Mexican Pesos
-49.743 11.5
USD/NOK
US Dollar vs Norwegian Krone
6.88 -53.41
USD/PLN
US Dollar vs Polish Zloty
-2.04 -11.89
USD/RUB
US Dollar vs Russian Ruble
-11.8367 2.25
USD/SEK
US Dollar vs Swedish Krona
29.66 -98.06
USD/SGD
US Dollar vs Singapore Dollar
-0.38 -7.38
USD/TRY
US Dollar vs Turkish Lira
-34.5 6.5
USD/ZAR
US Dollar vs South African Rand
-24.85 10.24
XAU/USD
Gold, Ounce vs US Dollar
-10.75 3.78
ZAR/JPY
South African Rand vs Japanese Yen
0.093 -0.2277

The company, for risk management purposes, reserves the right to change the client’s account leverage based on trading activity or to reflect prevailing market conditions.
A possible reduction in leverage may cause liquidation of some or all of the client’s positions.

Currency Pair Long Rate in Points2 Short Rate in Points2
AUD/CAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
-4.45 -0.29
AUD/CHF
Australian Dollar vs Swiss Franc
3.4 -9.95
AUD/DKK
Australian Dollar vs Danish Krone
0.56 -4.91
AUD/HUF
Australian Dollar vs Hungarian Forint
0.431 -2.004
AUD/JPY
Australian Dollar vs Japanese Yen
3.22 -9.02
AUD/NZD
Australian Dollar vs New Zealand Dollar
-7.82 1.69
AUD/PLN
Australian Dollar vs Polish Zloty
-0.98 -0.65
AUD/SGD
Australian Dollar vs Singapore Dollar
-1.45 -6.25
AUD/USD
Australian Dollar vs US Dollar
-4.45 -0.29
CAD/CHF
Canadian Dollar vs Swiss Franc
2.69 -7.55
CAD/JPY
Canadian Dollar vs Japanese Yen
1.23 -9.45
CAD/NOK
Canadian Dollar vs Norwegian Krone
-1.15 -30.64
CAD/SEK
Canadian Dollar vs Swedish Krona
16.65 -64.45
CHF/NOK
Swiss Franc vs Norwegian Krone
-2.19 0.62
CHF/PLN
Swiss Franc vs Polish Zloty
-0.527 -0.176
CHF/SGD
Swiss Franc vs Singapore Dollar
-13.13 2.62
CHF/JPY
Swiss Franc vs Japanese Yen
-4.89 -0.76
CHF/HUF
Swiss Franc vs Hungarian Forint
-1.379 -0.134
EUR/AUD
Euro vs Australian Dollar
-16.03 6.44
EUR/CAD
Euro vs Canadian Dollar
-9.88 2.37
EUR/CHF
Euro vs Swiss Franc
-2.95 -4.85
EUR/CNH
Euro vs Chinese Renminbi
-138.6 3.401
EUR/CZK
Euro vs Czech Koruna
-11.4 -10.6
EUR/DKK
Euro vs Danish Krone
-2.107 -1.857
EUR/GBP
Euro vs British Pound
-5.3 0.3
EUR/HKD
Euro vs Hong Kong Dollar
-3.961 -0.84
EUR/HUF
Euro vs Hungarian Forint
-1.233 -0.559
EUR/JPY
Euro vs Japanese Yen
-3.93 -2.16
EUR/MXN
Euro vs Mexican Peso
-77.773 17.685
EUR/NOK
Euro vs Norwegian Krone
-61.14 6.11
EUR/NZD
Euro vs New Zealand Dollar
-26.89 4.55
EUR/PLN
Euro vs Polish Zloty
-32.02 -2.25
EUR/RUB
Euro vs Russian Ruble
-18.0901 3.1856
EUR/SEK
Euro vs Swedish Krona
-10.99 -24.23
EUR/SGD
Euro vs Singapore Dollar
-13.91 1.8
EUR/TRY
Euro vs Turkish Lira
-59.5 15.128
EUR/USD
Euro vs US Dollar
-11.91 4.5
EUR/ZAR
Euro vs South African Rand
-41.333 10.645
GBP/AUD
British Pound vs Australian Dollar
-24.98 -0.96
GBP/CAD
British Pound vs Canadian Dollar
-8.95 -2.84
GBP/CHF
British Pound vs Swiss Franc
0.44 -9.68
GBP/DKK
British Pound vs Danish Krone
-1.592 -4.32
GBP/HUF
British Pound vs Hungarian Forint
-0.123 -1.838
GBP/JPY
British Pound vs Japanese Yen
-0.59 -7.46
GBP/NOK
British Pound vs Norwegian Krone
-34.05 -32.48
GBP/NZD
British Pound vs New Zealand Dollar
-26.38 -2.87
GBP/PLN
British Pound vs Polish Zolty
-2.998 0.208
GBP/SEK
British Pound vs Swedish Krona
9.53 -76.83
GBP/SGD
British Pound vs Singapore Dollar
-10.08 -2.11
GBP/TRY
British Pound vs Turkish Lira
-33.776 8.535
GBP/USD
British Pound vs US Dollar
-10.32 3.15
GBP/ZAR
British Pound vs South African Rand
-41.749 10.5
HKD/JPY
Hong Kong Dollar vs Japanese Yen
-0.01 -0.06
NOK/JPY
Norwegian Krone vs Japanese Yen
-0.03 -0.068
NOK/SEK
Norwegian Krone vs Swedish Krona
0.193 -0.905
NZD/CAD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
-2.05 -7.68
NZD/CHF
New Zealand Dollar vs Swiss Franc
3.1 -13.85
NZD/HUF
New Zealand Dollar vs Hungarian Forint
0.496 -2.14
NZD/JPY
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
1.78 -8.48
NZD/SGD
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
0.27 -7.03
NZD/USD
New Zealand Dollar vs US Dollar
-3.45 -0.25
PLN/JPY
Polish Zloty vs Japanese Yen
1.78 -8.48
SEK/JPY
Swedish Krona vs Japanese Yen
-0.04 -0.026
SGD/JPY
Singapore Dollar vs Japanese Yen
0.99 -7.78
TRY/JPY
Turkish Lira vs Japanese Yen
0.703 -1.468
USD/BGN
US Dollar vs Bulgarian Lev
-12.43 2
USD/BRL
US Dollar vs Brazilian Real
-0.249 -0.43
USD/CAD
US Dollar vs Canadian Dollar
-0.63 -6.38
USD/CHF
US Dollar vs Swiss Franc
6.84 -11.55
USD/CNH
US Dollar vs Chinese Renminbi
-68.5 0.09
USD/CZK
US Dollar vs Czech Koruna
0.301 -1.693
USD/DKK
US Dollar vs Danish Krone
-0.984 -5.477
USD/HKD
US Dollar vs Hong Kong Dollar
-3.36 -37.36
USD/HUF
US Dollar vs Hungarian Forint
0.646 -2.619
USD/JPY
US Dollar vs Japanese Yen
5.01 -11.28
USD/MXN
US Dollar vs Mexican Pesos
-49.743 11.5
USD/NOK
US Dollar vs Norwegian Krone
6.88 -59.75
USD/PLN
US Dollar vs Polish Zloty
-2.04 -11.89
USD/RUB
US Dollar vs Russian Ruble
-11.8367 2.25
USD/SEK
US Dollar vs Swedish Krona
29.66 -98.06
USD/SGD
US Dollar vs Singapore Dollar
-0.38 -7.38
USD/TRY
US Dollar vs Turkish Lira
-52.52 6.5
USD/ZAR
US Dollar vs South African Rand
-24.85 10.24
XAU/USD
Gold, Ounce vs US Dollar
-13.8 2.67
ZAR/JPY
South African Rand vs Japanese Yen
0.093 -0.2277

[2] The swap value depends mainly on the level of interest rates and the interest of the Company for having an open position during the night. The exchange is automatically converted to the base currency of the trading account of the client. The Company reserves the right to amend the swap values of a specific client in case of any suspect of a trading abuse. The operation is carried out at 23.59 (server time) and may take several minutes.

STP swap value is calculated based on the rates we receive from various LPs plus mark-up and as a result it changes frequently to reflect market conditions.
To view Swap values, clients can right click on client terminal market watch and press on Specification.
From Friday to Monday swap is charged once. From Wednesday to Thursday swap is charged in triple size.
The Company reserves the right to amend the swap values of a specific client in case of any suspect of a trading abuse.

Currency Pair Leverage Size of 1 lot Pip Value Minimum Price Fluctuation Fluctuation Minimum Contract Size
AUD/CAD
Australian Dollar VS Canadian Dollar
1:20 100000 AUD 10 CAD 0.00001 0.01 lot
AUD/CHF
Australian Dollar VS Swiss Franc
1:20 100000 AUD 10 CHF 0.00001 0.01 lot
AUD/JPY
Australian Dollar VS Japanese Yen
1:20 100000 AUD 1000 JPY 0.001 0.01 lot
AUD/DKK
Australian Dollar VS Danish Krone
1:20 100000 AUD 10 DKK 0.0001 0.01 lot
AUD/NZD
Australian Dollar VS New Zealand Dollar
1:20 100000 AUD 10 NZD 0.00001 0.01 lot
AUD/PLN
Australian Dollar VS Polish Zloty
1:20 100000 AUD 10 PLN 0.0001 0.01 lot
AUD/SGD
Australian Dollar VS Singapore Dollar
1:20 100000 AUD 10 SGD 0.00001 0.01 lot
AUD/USD
Australian Dollar VS US Dollar
1:20 100000 AUD 10 USD 0.00001 0.01 lot
CAD/CHF
Canadian Dollar vs Swiss Franc
1:30 100000 CAD 10 CHF 0.00001 0.01 lot
CAD/JPY
Canadian Dollar vs Japanese Yen
1:30 100000 CAD 1000 JPY 0.001 0.01 lot
CAD/NOK
Canadian Dollar vs Norwegian Krone
1:20 100000 CAD 10 NOK 0.00001 0.01 lot
CAD/SEK
Canadian Dollar vs Swedish Krona
1:20 100000 CAD 10 SEK 0.00001 0.01 lot
CHF/JPY
Swiss Franc vs Japanese Yen
1:30 100000 CHF 1000 JPY 0.001 0.01 lot
CHF/HUF
Swiss Franc vs Hungarian Forint
1:20 100000 CHF 1000 HUF 0.01 0.01 lot
CHF/NOK
Swiss Franc vs Norwegian Krone
1:20 100000 CHF 10 NOK 0.00001 0.01 lot
CHF/PLN
Swiss Franc vs Polish zloty
1:20 100000 CHF 10 PLN 0.0001 0.01 lot
CHF/SGD
Swiss Franc vs Singapure Dollar
1:20 100000 CHF 10 SGD 0.00001 0.01 lot
EUR/AUD
Euro vs Australian Dollar
1:20 100000 EUR 10 AUD 0.00001 0.01 lot
EUR/CAD
Euro vs Canadian Dollar
1:30 100000 EUR 10 CAD 0.00001 0.01 lot
EUR/CHF
Euro vs Swiss Franc
1:30 100000 EUR 10 CHF 0.00001 0.01 lot
EUR/CNH
Euro vs Chinese Renminbi
1:20 100000 EUR 10 CNH 0.0001 0.01 lot
EUR/CZK
Euro vs Czech Koruna
1:20 100000 EUR 100 CZK 0.001 0.01 lot
EUR/DKK
Euro vs Danish Krone
1:20 100000 EUR 10 DKK 0.00001 0.01 lot
EUR/GBP
Euro vs British Pound
1:30 100000 EUR 10 GBP 0.00001 0.01 lot
EUR/HKD
Euro vs Hong Kong Dollar
1:20 100000 EUR 10 HKD 0.00001 0.01 lot
EUR/HUF
Euro vs Hungarian Forint
1:20 100000 EUR 1000 HUF 0.01 0.01 lot
EUR/JPY
Euro vs Japanese Yen
1:30 100000 EUR 1000 JPY 0.001 0.01 lot
EUR/MXN
Euro vs Mexican Peso
1:20 100000 EUR 10 MXN 0.0001 0.01 lot
EUR/NOK
Euro vs Norwegian Krone
1:20 100000 EUR 10 NOK 0.00001 0.01 lot
EUR/NZD
Euro vs New Zealand Dollar
1:20 100000 EUR 10 NZD 0.00001 0.01 lot
EUR/PLN
Euro vs Polish Zloty
1:20 100000 EUR 10 PLN 0.0001 0.01 lot
EUR/RUB
Euro vs Russian Ruble
1:20 100000 EUR 100 RUB 0.001 0.01 lot
EUR/SEK
Euro vs Swedish Krona
1:20 100000 EUR 10 SEK 0.00001 0.01 lot
EUR/SGD
Euro vs Singapore Dollar
1:20 100000 EUR 10 SGD 0.00001 0.01 lot
EUR/TRY
Euro vs Turkish Lira
1:20 100000 EUR 10 TRY 0.0001 0.01 lot
EUR/USD
Euro vs US Dollar
1:30 100000 EUR 10 USD 0.00001 0.01 lot
EUR/ZAR
Euro vs South Africa Rand
1:20 100000 EUR 10 ZAR 0.0001 0.01 lot
GBP/AUD
British Pound vs Australian Dollar
1:20 100000 GBP 10 AUD 0.00001 0.01 lot
GBP/CAD
British Pound vs Canadian Dollar
1:30 100000 GBP 10 CAD 0.00001 0.01 lot
GBP/CHF
British Pound vs Swiss Franc
1:30 100000 GBP 10 CHF 0.00001 0.01 lot
GBP/DKK
British Pound vs Danish Krone
1:20 100000 GBP 10 DKK 0.00001 0.01 lot
GBP/JPY
British Pound vs Japanese Yen
1:30 100000 GBP 1000 JPY 0.001 0.01 lot
GBP/HUF
British Pound vs Hungarian Forint
1:20 100000 GBP 1000 HUF 0.01 0.01 lot
GBP/NOK
British Pound vs Norwegian Krone
1:20 100000 GBP 10 NOK 0.0001 0.01 lot
GBP/NZD
British Pound vs New Zealand Dollar
1:20 100000 GBP 10 NZD 0.00001 0.01 lot
GBP/PLN
British Pound vs Polish zloty
1:20 100000 GBP 10 PLN 0.00001 0.01 lot
GBP/SEK
British Pound vs Swedish Krona
1:20 100000 GBP 10 SEK 0.00001 0.01 lot
GBP/SGD
British Pound vs Singapore Dollar
1:20 100000 GBP 10 SGD 0.00001 0.01 lot
GBP/TRY
British Pound vs Turkish Lira
1:20 100000 GBP 10 TRY 0.0001 0.01 lot
GBP/USD
British Pound vs US Dollar
1:30 100000 GBP 10 USD 0.00001 0.01 lot
GBP/ZAR
British Pound vs South African Rand
1:20 100000 GBP 10 ZAR 0.0001 0.01 lot
HKD/JPY
Hong Kong Dollar vs Japanese Yen
1:20 100000 HKD 1000 JPY 0.01 0.01 lot
NZD/CAD
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
1:20 100000 NZD 10 CAD 0.00001 0.01 lot
NZD/CHF
New Zealand Dollar vs Swiss Franc
1:20 100000 NZD 10 CHF 0.00001 0.01 lot
NZD/HUF
New Zealand Dollar vs Hungarian Forint
1:20 100000 NZD 1000 HUF 0.001 0.01 lot
NZD/JPY
New Zealand Dollar vs Japanese Yen
1:20 100000 NZD 1000 JPY 0.01 0.01 lot
NZD/SGD
New Zealand Dollar vs Singapore Dollar
1:20 100000 NZD 10 SGD 0.00001 0.01 lot
NZD/USD
New Zealand Dollar vs US Dollar
1:20 100000 NZD 10 USD 0.00001 0.01 lot
NOK/JPY
Norwegian Krone vs Japanese Yen
1:20 100000 NOK 1000 JPY 0.001 0.01 lot
NOK/SEK
Norwegian Krone vs Swedish Krona
1:20 100000 NOK 10 SEK 0.0001 0.01 lot
PLN/JPY
Polish Zloty vs Japanese Yen
1:20 100000 PLN 1000 JPY 0.01 0.01 lot
SEK/JPY
Swedish Krona vs Japanese Yen
1:20 100000 SEK 1000 JPY 0.001 0.01 lot
SGD/JPY
Singapore Dollar vs Japanese Yen
1:20 100000 SGD 1000 JPY 0.001 0.01 lot
TRY/JPY
Turkish Lira vs Japanese Yen
1:20 100000 TRY 1000 JPY 0.01 0.01 lot
USD/BRL
US Dollar vs Brazilian Real
1:20 100000 USD 10 BRL 0.0001 0.01 lot
USD/CHF
US Dollar vs Swiss Franc
1:30 100000 USD 10 CHF 0.00001 0.01 lot
USD/CNH
US Dollar vs Chinese Renminbi
1:20 100000 USD 10 CNH 0.00001 0.01 lot
USD/CZK
US Dollar vs Czech Koruna
1:20 100000 USD 100 CZK 0.00001 0.01 lot
USD/DKK
US Dollar vs Danish Krone
1:20 100000 USD 10 DKK 0.001 0.01 lot
USD/HKD
US Dollar vs Hong Kong Dollar
1:20 100000 USD 10 HKD 0.00001 0.01 lot
USD/HUF
US Dollar vs Hungarian Forint
1:20 100000 USD 1000 HUF 0.0001 0.01 lot
USD/JPY
US Dollar vs Japanese Yen
1:30 100000 USD 1000 JPY 0.001 0.01 lot
USD/MXN
US Dollar vs Mexican Pesos
1:20 100000 USD 10 MXN 0.0001 0.01 lot
USD/NOK
US Dollar vs Norwegian Krone
1:20 100000 USD 10 NOK 0.00001 0.01 lot
USD/PLN
US Dollar vs Polish Zloty
1:20 100000 USD 10 PLN 0.0001 0.01 lot
USD/CAD
US Dollar vs Canadian Dollar
1:30 100000 USD 10 CAD 0.0001 0.01 lot
USD/RUB
US Dollar vs Russian Ruble
1:20 100000 USD 100 RUB 0.001 0.01 lot
USD/SEK
US Dollar vs Swedish Krona
1:20 100000 USD 10 SEK 0.00001 0.01 lot
USD/SGD
US Dollar vs Singapore Dollar
1:20 100000 USD 10 SGD 0.00001 0.01 lot
USD/TRY
US Dollar vs Turkish Lira
1:20 100000 USD 10 TRY 0.0001 0.01 lot
USD/ZAR
US Dollar vs South African Rand
1:20 100000 USD 10 ZAR 0.0001 0.01 lot
ZAR/JPY
South African Rand vs Japanese Yen
1:20 100000 ZAR 1000 JPY 0.01 0.01 lot
Instant Execution Account
Equity Amount Leverage Level Leverage Level per Exposure
$500- $49,999 Up to 1:500 If exposure on a single currency pair is > than 10mln (100 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:200 [3]
$50,000 - $99,999 Up to 1:200 If exposure on a single currency pair is > than 10mln (100 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:100 [3]
Over $100,000 Up to 1:100 If exposure on a single currency pair is > than 15mln (150 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:50 [3]
Tài khoản STP/ECN
Equity Amount Leverage Level
$500 - $49,999 Up to 1:200
$50,000 and above Up to 1:100

*The above leverage limits apply to professional clients. Retail clients should refer to contract details tab.

The Company reserves the right to change the professional client’s account leverage as per above table or otherwise appropriate considering client’s trading activity.

The Company reserves the right to amend the swap values for specific clients when there is suspicion of trading abuse.
Margin requirement for opening new positions will be calculated based on the new reduced leverage however the margin value will be based on the initial leverage. By restarting the client’s trading terminal (i.e. platform) this value will change in order to reflect the new leverage.
An internal mail will be sent to the client informing him of the leverage change as well as to restart his trading terminal, in order for account margin calculations to fully reflect the new reduced leverage.
A possible reduction in leverage may cause liquidation of some or all of the client’s positions.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.