Nạp và Rút Tiền

Nạp và Rút Tiền

Các Hình Thức Nạp & Rút Tiền

FXGiants thiết kế giao diện thân thiện và dễ sử dụng nhằm giúp khách hàng nạp và rút tiền nhanh, an toàn. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo tự động 100% giúp cho việc nạp và rút tiền đơn giản và nhanh chóng. FXGiants không chấp nhận tiền mặt.

Credit/Debit Card

Phí Nạp Tiền: Không
Phí Rút Tiền: up to EUR 2 per transaction
Hạn Chế: Không
Tối Đa Mỗi Giao Dịch: USD 50,000 per transaction

BANK WIRE

Deposit /Withdrawal Fees: Depends on the corresponding and intermediary banks. FXGiants does not apply any fees
Hạn Chế: Không

Neteller

Phí Nạp Tiền: Không
Phí Rút Tiền: 2% capped to USD 30.00 / minimum USD 1.00 per transaction
Hạn Chế: Không
Tối Đa Mỗi Giao Dịch: USD 50,000 per transaction

Skrill

Phí Nạp Tiền: Không
Phí Rút Tiền: 1% capped to USD 10,000
Hạn Chế: Không
Tối Đa Mỗi Giao Dịch: USD 50,000 per transaction

China Union

Phí Nạp Tiền: Không
Phí Rút Tiền: CNY 20 per transaction
Hạn Chế: Không
Tối Đa Mỗi Giao Dịch: CNY 360,000 per transaction

DotPay

Phí Nạp Tiền: up to 1.65%
Phí Rút Tiền:N/A
Hạn Chế: Không
Tối Đa Mỗi Giao Dịch: Không
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.66% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.