FXG Professional Client

FXG Professional Client

Profesjonalny handel

Doświadczeni traderzy, którzy spełniają kryteria, mogą zostać zakwalifikowani jako klienci profesjonalni

Aby sprawdzić swoje uprawnienia oraz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi zabezpieczeń zwolnionych klientów

Nowe regulacje branżowe, które wejdą w życie 1 sierpnia 2018
r. z Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority- ESMA),
zmieniają środowisko handlowe dla klientów detalicznych.

Klienci profesjonalni są jednak zwolnieni z tych zmian.

  Sprawdź, czy możesz zostać profesjonalnym klientem

  Aby zakwalifikować się jako klient profesjonalny, musisz spełnić co najmniej dwa z poniższych trzech kryteriów:

  Wolumen transakcji:

  średnio 10 znaczących transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów


  Portfolio

  portfel instrumentów finansowych, w tym depozyty gotówkowe, przekraczający 500 000 EUR lub równowartość w innej walucie.


  Doświadczenie zawodowe:

  Praca w sektorze finansowym na profesjonalnym stanowisku, wymagająca wiedzy o planowanych transakcjach lub usługach, przez 1+ lat.

  Klienci profesjonalni korzystają z poniższych zalet:

  Ochrona FSCS

  Kwalifikujący się klienci są chronieni przez System Kompensacyjny w sektorze usług finansowych (Financial Services Compensation Scheme)

  Ubezpieczenie ponad FSCS zapewnia ochronę do 1 000 000 £ na klienta


  Segregacja funduszy

  Środki klientów są przechowywane na w pełni segregowanych kontach z największymi bankami.


  Elastyczna dźwignia

  Do 1: 500 dla profesjonalnych klientów


  Ochrona przed ujemnym balansem

  Ochrona przed zmiennością rynku zapewniająca, że straty nie przekraczają całkowitej kwoty inwestycji w przypadku nieudanego margin call lub stop outu.

  Usługa Rzecznika Finansowego

  Zachowaj prawa do złożenia reklamacji do Rzecznika ds. Usług Finansowych, gdy handlujesz osobiście

Profesjonalny handel

Handel wiąże się z ryzykiem. Możliwa jest utrata całego kapitału.

Szczegóły statusu klienta profesjonalnego

Szczegóły statusu klienta profesjonalnego


Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób Klient Profesjonalny będzie traktowany inaczej niż Klient Detaliczny, jeśli chcesz ubiegać się o status Klienta Profesjonalnego:  Niezmienione zabezpieczenia
  Nie jesteśmy zobowiązani do oferowania klientom profesjonalnym następujących usług, ale zdecydowaliśmy, aby nadal to robić:

  Pieniądze klientów pozostaną segregowane fod naszych funduszy i trzymane na całkowicie oddzielnych kontach z największymi bankami
  Najlepsza egzekucja pozostaje niezmieniona, ponieważ jesteśmy zobowiązani zapewnić naszym klientom najlepszą egzekucje.
  Ochrona przed saldem ujemnym
  Dokument z kluczowymi informacjami pozostaje dla ciebie dostępny
  Zaniechane zabezpieczenia
  Unikniesz niektórych zabezpieczeń FCA:

  Limity marży i dźwigni pozostaną niezmienione pomimo zmian wprowadzanych przez ESMA dla klientów detalicznych
  Założymy, że posiadasz odpowiednią wiedzę i poziomy doświadczenia, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem produktami lewarowanymi.

  Komunikacja

  możemy używać bardziej wyrafinowanego języka podczas kontaktowania się z klientem profesjonalnym, niż z naszymi klientami detalicznymi.

Kryteria kwalifikacji w szczegółach  Aby zostać zakwalifikowanym jako klient profesjonalny, musisz spełnić co najmniej 2 z 3 kryteriów kwalifikacyjnych określonych przez FCA.
  Nie nastąpi zmiana statusu podatkowego ani nie będzie żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianą statusu na klienta profesjonalnego.

  Kryteria są następujące:
  Wolumen i ilość transakcji

  Handlowałeś, istotny wolumen, na rynku CFD / forex / spread bet lub innych produktach lewarowanych (np. Indeksy, akcje, waluty spot, futures, opcje, inne instrumenty pochodne itp.) o średniej częstotliwości 10 transakcji na kwartał w ciągu poprzednich czterech kwartałach.

  Transakcje o istotnym rozmiarze są klasyfikowane jako mające wartość nominalną 10 000 funtów dla akcji i 50 000 funtów dla walut, indeksów i towarów lub równowartość w walucie lokalnej.
  Wielkość portfela

  Wielkość portfela instrumentów finansowych, określona jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR (lub równowartość w lokalnej walucie).
  Akceptowane przykłady oszczędności i inwestycji: Oszczędności pieniężne, portfele akcji, akcje i udziały ISA, konta handlowe, fundusze inwestycyjne, SIPP (z wyłączeniem instrumentów niefinansowych).
  Niedopuszczalne przykłady oszczędności i inwestycji: emerytura firmowa, aktywa niehandlowe, nieruchomości, luksusowe samochody, biżuteria.

  Doświadczenie zawodowe Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków z powodu dźwigni finansowej. 69.66% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.